Предсказване на земетресения и терористични атаки, борба с рака и основи на наука, свързана с телепортацията. По тези проблеми вече работят в Института по роботика към БАН. Там пристигнаха първите машини за изграждане на Център за компетентност, наречен "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска". Той се изгражда с над 13 милиона лева европейски пари по оперативна програма "Наука и образование".

Тази машина ще се използва за предсказване на срутища, свлачища и земетресения. Ще се изпитват образци, ще се регистрира потока от наночастици, които те генерират, а спектърът им ще показва кога ще настъпи разрушение. При друго изследване ще се разиграват високотехнологични ситуационни игри и с помощта на най-новите постижения на сензориката и металознанието, ще се предвижда кога и как ще действат евентуалните терористи.

Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: Затова тук именно ще се направят такива изследвания, с такъв тип техника, за да сме десет гърди преди тях.

Институтът ще помага и на медицината за борба с пандемията на нашето време - рака. Изследването не е фантастика и вече се прави в Италия, САЩ, Франция. Пускат се наночастици в кръвта на човека.

Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: Те имат това свойство, че на базата на изкуствения интелект да се групират в клъстери вътре в кръвта на човека и да атакуват малформациите. След това те ще ги унищожат и ще бъдат изведени от организма.

И от приложната наука към върховете на знанието - ще се постави началото на изследването на телепортацията. Според идеите на Стивън Хокинг два фотона, независимо дали единият е на Земята, а другият на края на Вселената, са абсолютно идентични и могат да комуникират през пространството и времето.

Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: А това не е нищо друго освен началото на пренасянето на информация от една точка на Вселената в друга.

В Центъра ще работят 75 учени. Първите машини вече пристигнаха, а да нагледа проекта дойде Виториа Вилафранка, която отговаря и за европейските програми в Хърватска, Румъния и Унгария.

Витория Алиата ди Вилафранка, директор в ГД "Регионална и селищна политика" на ЕК: Европейската комисия е извънредно доволна от прогреса по проектите, а работата на българските учени може да служи за пример на другите европейски страни.

Още два Центъра посетиха днес Виториа Вилафранка и заместник-министър Карина Ангелиева - в единия се запознаха със Суперкомпютър, а в другия с проект за чисти технологии.