Народното събрание единодушно избра Радослав Миленков за подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор".

Той сменя досегашния подуправител Димитър Костов, който подаде оставка. Управителят на БНБ Димитър Радев представи Миленков като отличен експерт с богат професионален опит. Новият подуправител е избран за срок от шест години. След гласуването Миленков положи клетва пред Народното събрание.

Радослав Миленков: Продължаваме синхронизацията с практиките на Европейската централна банка, приобщаване към всичките тези надзорни процедури, които са необходими...В банковия съвет, да. Това ми е основният акцент, искам правилно да бъда разбран, ще бъде работа за присъединяване към Единния надзорен механизъм.

Изключени ли са случаи като КТБ оттук-нататък?

Аз се надявам, че всички уроци са научени, необходимите реформи са направени. Процесът на присъединяване ще даде допълнителна гаранция, така че аз като новоизбран подуправител, ръководещ банковия надзор, ще направя всичко възможно, за да не се допуска това.