Парламентът одобри бюджетите за 2018 година на всички министерства, както и за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Не беше прието нито едно от предложенията на опозицията по бюджетите на министерствата. Депутатите продължават с второто четене на текстовете от законопроекта за държавния бюджет. В момента парламентът обсъжда бюджетите на държавните агенции и комисии за следващата година.

За политика за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. са предвидени 3 300 000 лева в бюджета на ресорното министерство.

За политика в областта на устойчивото развитие на туризма са отделени 16 707 100 лв., която ще се реализира с две програми на министерството на туризма - "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" и "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма".

В бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са предвидени 175 млн. лева за "БДЖ Пътнически превози" и 17 562 000 лева субсидия за "Български пощи" ЕАД.

В бюджета на министерството на земеделието, храните и горите са отделени 17 млн. лева за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД.

Депутатите удължиха пленарния ден до приемане на бюджета

Депутатите удължиха пленарния ден до приемане на бюджета

Парламентът удължи днешния си пленарен ден до приемане на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. на второ четене. Това ста...

Гласуването на Бюджет 2018 и днес върви изключително бавно и мудно

Гласуването на Бюджет 2018 и днес върви изключително бавно и мудно

След среднощното гласуване до 3:00 часа през нощта, днес депутатите продължават с второто четене на държавния бюджет. Засега бюджетът е на една трета...