Парламентът прие доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година. От КЕВР отчитат, че през миналата година не са допуснати резки ценови изменения. А за последните 3 години цените на електроенергията за регулирания пазар са увеличени с 2.5%.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че Комисията е разгледала 970 жалби в областта на енергетиката, 275 в топлоенергията и около 570 във ВиК услугите. В рамките на следващите седмици ще бъде създаден портал за достъп на гражданите по електронен път до административните услуги на КЕВР.