Парламентът прие на второ четене промените в Закона за радиото и телевизията, с които в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на европейска директива.

След три наказателни процедури на Европейската комисия най-сетне сагата приключи с днешното гласуване, коментира след гласуването председателят на парламентарната комисия по културата и медиите Славчо Атанасов.

Измененията целят прецизиране на разпоредбите, уреждащи правата и задълженията на радио- и телевизионните оператори, свързани със свободата на разпространение на програми, съгласно нормите в директивата, както и на възможностите за дерогация при неизпълнение на изискванията и условията за създаване и разпространение на медийно съдържание.

Запази се ограничението, че предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, не може да бъде радио- и телевизионен оператор. Първоначално промените предвиждаха тази разпоредба да отпадне и да се даде възможност на доставчиците на медийни услуги активно да финансират изграждането на мултимедийни платформи и създаване на допълнителни медийни услуги към даден радио- и телевизионен оператор.

Преди това парламентът ратифицира Протоколите за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав.