През 2016 г. осигуреността с общопрактикуващи лекари средно за страната е един лекар на 1649 здравноосигурени, показва годишният отчет за дейността на НЗОК за 2016 г., който днес беше приет от Народното събрание.

През 2015 г. съотношението е било един лекар на 1 655 здравноосигурени. Запазва се тенденцията за неравномерно осигуряване с медицински специалисти на територията на страната.

През 2016 г. осигуреността с лекари по дентална медицина е един на 1143 здравноосигурени, което е увеличение от 2,81 на сто спрямо предходната година. Миналата година в сферата на извънболничната медицинска помощ са сключени 13 434 договора за извънболнична медицинска и дентална помощ.

Отчита се увеличение на броя на изпълнителите на болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, спрямо 2015 г. Общият брой на договорените клинични пътеки бележи лек спад, основно заради промени в нормативната уредба, промяна на изискванията поради приемането на нови медицински стандарти, отпадане на част от клиничните пътеки и др. През 2016 г. сключилите договори с НЗОК лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ, са 365, като от тях 311 са лечебни заведения за болнична медицинска помощ, 42 са лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и 12 диализни центъра.

За периода 2014-2016 г. броят на лечебните заведения, изпълнители на болнична помощ, се е увеличил общо с 62.