Парламентът прие промени в Закона за филмовата индустрия на второ четене. Законът урежда отношения, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите, както и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.

Промените са с цел прилагане на европейското законодателство в областта на държавните помощи. Държавното подпомагане ще се реализира чрез три схеми. Две са за държавна помощ - за производство на филми и за разпространение на филми. Една е за минимална помощ за фестивали и показ на филми.

Европейската комисия следва да бъде уведомявана в случаите, когато предоставената държавна помощ по схема за помощ за аудиовизуални произведения надхвърля 50 млн. евро.

Във връзка с това в законопроекта изрично е предвидена разпоредба, съгласно която годишният бюджет на всяка една от схемите за производство и за разпространение на филми да не превишава тази сума.

Друга промяна е свързана с европейски регламент, който се отнася за случаите, в които не се уведомява Европейската комисия при предоставяне на помощ de minimis.