Депутатите гласуваха окончателно промените в закона за вероизповеданията, с които се разсрочват задълженията им, натрупани към държавата до 31 декември 2018 г.

Отсрочката ще бъде за период от 10 години, а идеята за нея дойде от ГЕРБ, след като първоначалното предложение за цялостна финансова амнистия срещна широко обществено недоволство.

По данни на финансовото министерство регистрираните вероизповеданията у нас имат натрупани задължения от над 8,2 млн. лева. Около 8 млн. лв. от тях са дългове само на Главното мюфтийство.

Парламентът реши още вероизповеданията в България да могат да се финансират и от чужди държави или чужденци. Мнозинството не одобри предложението на „Обединени патриоти“ религиите, които получават държавна субсидия, да нямат право да получават дарения отвън, както и да уведомяват Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет за всяко дарение или наследство на имущество от български юридически лица или с източник от чужбина.