Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предвижда програмата на депутатите за тази седмица.

В програмата са още проект за решение във връзка с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки, както и ратификация на Договора за залог върху трежъри-сметката между България и Европейския инвестиционен фонд. Предвижда се парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите и промени в Закона за Селскостопанската академия.

В програмата са и второ четене на промени в Закона за военната полиция, второ четене на Законопроект за независимия финансов одит, както и второ четене на промени в Закона за насърчаване на заетостта.

Промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени като първа точка в петък.

Парламентарният контрол ще е в петък от 11.00 часа.