Депутатите вече окончателно решиха патентният данък за такситата да бъде в размер от 300 до 1000 лева.

Така долната граница на данъка беше намалена със 100 лева. Точната сума ще се определя от общините.

Данъкът ще плащат превозвачите, които имат издадено удостоверение за регистрация от автомобилната администрация, и издадено разрешение за таксиметров превоз, както и шофьорите, които извършват тази услуга от името на превозвач, но за своя сметка.

Приетите промени в Закона за местните данъци и такси ще влязат в сила от догодина.