Според Българския патриарх Неофит единствено Светият Синод може да реши ще се съобразява ли църквата ни с решенията и посланията на Светия и Велик събор на остров Крит. Патриарх Неофит коментира днес ситуацията с неприсъствието на Българската православна църква на Събора на остров Крит като призна, че това е труден момент за нашата църква.

+ Неофит, патриарх Български
- Ваше Светейшество, нашата църква не беше на остров Крит, но ще се съобразяваме ли с решенията, които бяха взети там на Великия и Свят събор?
- Това ще реши Светия Синод, ако се касае до Българската православна църква, Светия синод на Българската православна църква. Вие сте в течение на тези трудни моменти и да се молим Бог да ни дава сили да бъдем в единомислие и единодействие.
- А кога ще има заседание по тези въпроси ? Още не са насрочени, но ще има заседание в края на септември.