Нова система за отчет на пътно-транспорти произшествия ще се тества пилотно от полицията. Идеята е основните данни за даден инцидент да се попълват директно в информационната система - през таблета на пътния полицай.

От полицията работят по нововъведения и във връзка с шофьорите. Първият етап - вече дава възможност за електронен достъп до пълното досие на водача - документи, нарушения, невръчени глоби.

Готви се проект - освен таблет, патрулите да имат и принтер - така че да могат да връчват фиш на пътя. А ако системата покаже, че не сте си получили стари фишове - пътният полицай веднага ще може да ги разпечата и да ви връчи и тях.

Според полицейските шефове тази система може да заработи до края на годината. Началниците на сектор Пътна полиция в страната преминаха 3-дневно обучение за новите технологии.