Първокласници от Благоевград няма да могат да учат в предпочитаните от тях училища. Въпреки, че броят на учениците, които за първи път ще влязат в класните стаи тази есен е по-малък в сравнение с миналата година, местата в училищата не достигат. А промени в план-приема вече не могат да бъдат направени.

Благоевград

В осмо училище „Арсений Костенцев” в Благоевград през следващата учебна година ще бъдат разкрити 4 паралелки с по 22 ученика, а броят на желаещите е значително по-голям.

Сергей Биров – директор на 8-мо училище „А. Костенцев” – Благоевград: Към момента са подадени 110 молби, което на практика, ако трябва напълно да обхване всички, означава, че трябва да направим пет паралелки. Мисля, че това ще бъде по-скоро извънреден случай, отколкото като правило, тъй като ще се наложи да приемаме ученици в кабинети, които вече сме ги изградили, за които сме вложили средства.

Подобен проблем има и в други училища в града. Затова тези деца, които останат извън класирането, ще трябва да се насочат към най-близкото училище в квартала, в който живеят.

Ивайло Златанов: Аз мисля, че трябва да се направи прецизност по отношение избора на училище. Бих казал, че учебни заведения, в които има необходимата образователна среда и спокойно, ако в едното училище не се е случил приема на ученика, да се предприемат действия в съседно училище.
Сергей Биров – директор на 8-мо училище „А. Костенцев” – Благоевград: Съседните училища 9-то и 11-то имат по-малко ученици, имат добър сграден фонд и те могат да приемат съответно тези ученици, които са при нас в повече – над 88.

Въпреки правилото за райониране, ученици от друг квартал ще могат да учат в посоченото от тях училище, ако в него вече е записано по-голямото дете в семейство.