С 4,2 % се е увеличила печалбата на банките към края на септември и достига 1,3 млрд., сочи анализ на БНБ за третото тримесечие на годината. Наблюдава ли се ръст и в кредитите на фирми и физически лица.

Спестяванията в банковата система през третото тримесечие растат с 3% до 94,5 млрд. лева, а раздадените кредити - с 2,3% до 64,6 млрд. лева

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1,4 млрд. лв. или се наблюдава увеличение от 2,3 на сто.

Ръст от близо 3% се наблюдава отпуснатите кредити за домакинствата, на фона само на процент и половина за фирмите. Най-голямо е било кредитирането към финансови компании -4,7 на сто или със 166 млн. лева повече за последното тримесечие. С 3,3 процента се е увеличило и кредитирането на държавата.

На фона на тези цифри логичен е въпроса дали да очакваме вдигане на лихвите по кредитите и депозитите.

Според икономистите на този етап до края на годината и първите три месеца от новата година банковата система е стабилна. Не може да се очаква някаква флуктуация, някакво увеличение на кредитирането, или пък за депозитарите да се увеличат лихвите по депозитите.

Лъчезар Богданов- икономист - Институт за пазарна икономика: Кредитът расте с доста по-бързи темпове. Специално ако разгледаме на годишна база имаме над 17 % ръст в ипотечното кредитиране. Рискът от гледна точка на банките изглежда много по-малък, тъй като почти всички кредитоискатели, ако говорим за домакинствата са в добро състояние- заплатите растат на практика безработица няма , особено в големите градове. Продължават да растат депозитите на домакинствата , независимо от нулевите и дори отрицателни лихви за някои категории депозанти.

От БНБ отчитат като цяло и ръст в активите на банките от 2,9 млрд. лв.

Продължава оживлението в пазара на имоти. Търсят се вече по-големи жилища. Ако до преди години основно акцентът беше върху двустайно до 70 квадрата, сега вече се търсят тристайни и по-големи, надхвърлящи 100 квадрата, не само в София, Варна и Пловдив, но и в други по-големи градове от страната. Инвестира се и в моторни превозни средства. Това показва, че банковата система работи, че икономиката се развива, че има заетост, растат и доходите.