Наднормена концентрация на фини прахови частици е отчела измервателната станция до училище "Ангел Кънчев" във Варна през последните три дни на миналата седмица.

Варна

Данните са от информационния бюлетин на Изпълнителната агенция по околната среда и водите. Допустимите нива от 50 микрограма на кубичен метър са превишени над един път. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици се дължи на това, че много домакинства се отопляват през зимата с печки на твърдо гориво. Замърсеният въздух уврежда тъканите на белия дроб. Най-чувствителни са децата и възрастните хора с хронични белодробни заболявания.