Пенсионирана медицинска сестра от русенското село Табачка се грижи за възрастните хора, защото в селото няма нито лекар, нито аптека. Жената разнася лекарства и бие инжекции на самотните старци, които нямат близки.

Табачка, Иваново Кошов, Иваново

Времената, когато тук е имало лекар и здравна служба, безвъзвратно са отминали.

Ирина Савова – пенсионерка, медицинска сестра
"Той не може да плаща поддръжката на тая здравна служба и се отказа човекът и сега или аз ходя по къщите, или в нас идват, който може да дойде."

В община Иваново няма здравни заведения и аптеки. В село Табачка идва общопрактикуващ лекар, но рядко, защото обслужва няколко села.

Ценка Парашкевова – служител в кметството в село Табачка
"Местното джипи е с постоянно пребиваване в село Кошов и ако някой се разболее, трябва да отиде в Кошов да си вземе направление. Иначе идва един път в годината."

И така пенсионираната медицинска сестра Ирина, освен че мери кръвното и бие инжекции, се превърнала и в социален работник.

Ирина Савова – пенсионерка, медицинска сестра
"Книжките им са в мене, ходя в Кошов, написвам им рецепти, оттам се вдигам, отивам в Русе, вземам им лекарствата и тръгвам, от къща на къща. Поела съм този ангажимент, защото, какво да ви кажа, те толкова са беззащитни, такива едни, не могат не да си купят лекарства, ами трудно ходят и хляб да си вземат."

Жената върши всичко това безвъзмездно, защото повечето старци от Табачка са на ръба на оцеляването. В същото време сред тях има и тежко болни хора, които нямат близки и живеят съвсем сами.

Вижте повече за кампанията Търси Доброто