Пет пъти по-стръмна рампа за инвалиди и майки с колички от предвидената в закона. За проблема в центъра на София сигнализираха наши зрители.

Подлезът на Орлов мост. Две рампи. И наклон, приличащ на детска пързалка. Вместо да изпълняват предназначението си да улесняват хората, конструкциите ги затрудняват.

Освен това, че наклонът е прекалено голям, настилката се оказа прекалено хлъзгава. По този начин рампата за инвалиди и майки с деца се оказа неизползваема.

Анна е една от многото майки, които предпочитат да използват стълбите, отколкото да рискуват да се спуснат по стръмната рампа. Но все пак се престрашава и ни показва как се случва това екстремно спускане.

Анна Стоянова, майка: Държа се с едната ръка за перилото, за парапета, и с другата ръка държа здраво количката, защото количките са тежки. И не е съвсем безопасно. С тази рампа не мога да се изкачвам от долу на горе, защото няма стъпала и е хлъзгава.

Коментарът на експертите - рампата е не само нефункционална, но и опасна.

Васил Маринов, експерт: Тази рампа не е само стръмна, но и опасна по ред причини. Първото е действително наклонът от 3 градуса близо колкото трябва да бъде тази рампа. Тя е към 17 градуса. Мога да кажа, че от 10 текста, които касаят тази рампа нито един не е изпълнен. Тази рампа освен всичко друго е и опасна.
Калина: Ужасно стръмен е и не може по никакъв начин да се мине нито с детска количка, нито с колело.

Годините - това е проблемът на подлеза. Според общината той е твърде стар и затова не отговаря на посочените в наредбата изисквания.

Инж. Васил Начевски, директор на дирекция "Транспортна инфраструктура", Столична община: След получаването на вашия сигнал сме възложили на проектантски екип да обследва съоръжението и да търси възможност за изграждане на достъпна среда.

Бързо ще се вземат мерки за подобряване на настилката и съвсем скоро ще има ефект.

Докато рампата бъде поправена, майките като Анна са принудени да вдигат тежките колички по стъпалата, въпреки наличието на рампи, чиято цел е да ги улесни.