Всеки последен петък от месеца японците ще могат да си тръгват от работа в ранния следобед. Местни медии определиха инициативата като "Петък-бонус". Тя се подкрепя както от държавни, така и от частни компании. Целта е японците, които имат една от най-дългите работни седмици, да балансират по-успешно между служебните и личните си занимания. Надеждата на бизнеса е, че свободен петък следобед означава повече приходи за кина, заведения и увеселителни паркове.