Петна от мазут на повече от километър разстояние са забелязани по река Дунав в района на Видин. Уведомени са Регионалната инспекция по околната среда и Басейнова дирекция. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 14 часа. Своевременно е изпратено писмо до отдела за аварийно-спасителна дейност по Дунав към Изпълнителна агенция „Морска администрация", за предприемане действия по компетентност.