Писателят Боян Биолчев отпразнува 75-тата си годишнина с прожекция на филма по негов сценарий "Похищението". В сценария е заложено продължение на историята по действителен случай от филма - "Вик за помощ".

Боян Биолчев твърди, че общото между писателската дейност, сценарийната работа и литературната критика е тяхната основа - словото.

Боян Боилчев- фиолог, писател и сценарист: Винаги ме е привличало и като тайнство, и като непостижимост, но във всеки случай човек прави това, което си въобразява, че може. Не трябва да се чувстваш създател, а трябва да имаш усещането, че участваш в нещо, което не ти принадлежи, защото други хора ще го оценят - публиката.

Биолчев определя себе си чрез характерния егоцентризъм на писателя, а творчеството си като игра с въображението и труд.