Връзката между бабите, дядовците и внуците винаги е била особена. Международен проект си поставя за задача да разбере какви послания има златното поколение към младите. Той се нарича "Писмо до внука ми" , участниците са от Чехия, Полша и Германия.

Една от библиотеките в чешката столица Прага е домакин на конференция, част от проекта "Писмо до внука ми". Тук са основните участници в него - бабите и дядовците, и внуците. Както личи и от името - целта е възрастните да предадат мъдростта и знанията си на младите. Забележителното е, че и двете страни гледат сериозно на това занимание. У младите няма ирония, а хората в зряла възраст с радост споделят опита си.

"Мисля, че възрастните са много опитни и мъдри, и това може да ми бъде от полза, мога да почерпя от техния опит."
Мари Хаисова, участник в проекта: Проектът беше отлична идея. И както обикновено - гениалните идеи са прости. Сега ние сме видими. След определена възраст ние ставаме невидими за обществото - сега обаче излязохме на светло и разкрихме потенциала си.

До момента чешките баби и дядовци са написали 60 писма, анализирани са 47 от тях. По-активни се оказват дамите, които са написали 39 послания, а господата - 8. Тези мъдри бисери ще бъдат съхранени като архив.

Луси Неквасилова, говорител на фондация, ангажирана с проекта: Ще запазим тази уникална колекция от писма като национална хроника, като електронен архив, като свидетелства за ежедневните събития от живота.

Освен пенсионери от Чехия, в проекта участват и групи от Полша и Германия. За участниците, освен възрастта, няма други критерии. Не е задължително да имат внуци, писмата мога да са адресирани до въображаеми деца.

Оказва се, че "Писмо до внука ми" и възможността да се споделя мъдрост има благотворен здравословен и терапевтичен ефект. За получателите е източник на знание и ценен опит от първо лице, който ще подпомогне личностното им израстване. За подателите - възможност да споделят, да бъдат полезни и значими.