Три години близо 40 питбула, тренирани за кучешки боеве, се отглеждат в общинския приют на Пловдив. Животните бяха настанени там след като полицията залови собствениците им, които вече са с условни присъди и глоби. Последната съдебна инстанция обаче реши конфискуваните кучета да бъдат предадени на Агенцията за безопасност на храните.

Пловдив

Оказва се обаче, че тя няма правомощията да осъществява такава дейност.

Кучетата са вече от две години в приюта, след като бяха спасени от организирането на нелегални боеве и участваха в продължителни съдебни битки.

Предложението на Областната дирекция за безопасност на храните е кучетата да бъдат оставени, както и досега на грижите на общината.

Инж. Георги Божев, директор на Зооветеринарен комплекс-Пловдив: След решението на Окръжен съд сме в нова ситуация. Кучетата са вече собственост на Българска агенция за безопасност на храните. Това е проблем, защото нито в предмета на дейност, нито в бюджета за издръжка на агенцията са предвидени средства за издръжката на тези питбули.

Божев съобщи, че продължават усилията да се намерят стопани на кучетата. Животните ще бъдат отглеждани в Зооветеринарния комплекс докато бъде намерено решение.

Разходът за отглеждане на едно животно е 6 лева дневно.

Д-р Веселин Бекирски, управител на общинския приют: Принципно е възможно кучетата да бъдат осиновени, но трябва да се има предвид, че питбулите са мускулести и енергични и изискват силна ръка. Няма проблем да бъдат осиновени, но трябва да са с намордник, защото не могат да се отучат да хапят.

От гледна точка на кучетата е най-добре те да бъдат осиновени.