От трибуната на Общото събрание на ООН президентът Росен Плевнелиев заяви, че светът не може и не трябва да приема тероризма и екстремизма за "новото нормално". В последното си изказване пред световната организация в качеството си на държавен глава Плевнелиев призова за колективни усилия в управлението на миграционните потоци и за укрепване на международното сътрудничество с цел по-добра защита и подпомагане на бежанците.

Росен Плевнелиев, президент на България: Европа е символ на надеждата за милиони бежанци, бягащи от насилието и войната. Вдъхновени от общите си ценности, сме решени да укрепим още повече усилията си за управление на миграцията в съответствие с международното право в хуманитарната област и правата на човека. Страните, които са по-близо до зоните на конфликт, като България, са изправени пред безпрецедентно предизвикателство.
България приветства Декларацията от Ню Йорк, като символ на съвместните усилия за укрепване на международното сътрудничество и за по-добра защита и подпомагане на бежанците.
Миграцията следва да се управлява чрез колективни глобални усилия по отговорен начин. Трябва да обърнем специално внимание на защитата на човешките права на мигрантите и бежанците, особено на най-уязвимите - жените, децата и хората с увреждания. В същото време, всички мигранти са длъжни да спазват законите на страната на пребиваване. България приветства акцента върху глобалното споделяне на отговорността. Този изключително важен елемент трябва да ни води в изграждането на партньорства между страните на произход, транзит и дестинация и цялата международна общност.

Българският държавен глава подчерта и нарастващата през последните години подкрепа на международната общност за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете при достъпа до висши ръководни позиции, включително за поста Генерален секретар на ООН.

Росен Плевнелиев, президент на България: "След осем мъже генерални секретари е дошло времето способна и уважавана дама от Източна Европа да оглави Организацията на обединените нации. България има много силен кандидат, истински лидер, с богат опит в международните отношения и с отлични умения за управление. Кандидат, който заслужава доверие и подкрепа".