Президентът Росен Плевнелиев призова международната общност за колективни усилия в управлението на миграционните потоци и за укрепване на международното сътрудничество с цел по-добра защита и подпомагане на бежанците. В последното си изказване в качеството си на държавен глава от трибуната на Общото събрание на ООН Плевнелиев заяви, че светът не може и не трябва да приема тероризма и екстремизма за "новото нормално".

Пред световните лидери, участващи в 71-та сесия на ООН, българският държавен глава заяви, че светът е свидетел на най-влошената среда на сигурност след края на Втората световна война и е изгубил равновесие. Росен Плевнелиев нарече Европа символ на надеждата за милиони мигранти, бягащи от насилието и войната и подчерта усилията, които ЕС и конкретно България полагат за управление на миграцията .

Росен Плевнелиев, президент на Р България
България приветства Декларацията от Ню Йорк за бежанците , като символ на съвместните усилия за укрепване на международното сътрудничество и за по-добрата им защита и подпомагане . Миграцията следва да се управлява чрез колективни глобални усилия по отговорен начин. Трябва да обърнем специално внимание на защитата на човешките права на мигрантите и бежанците, особено на най-уязвимите - жените, децата и хората с увреждания. В същото време, всички мигранти са длъжни да спазват законите на страната на пребиваване.

Държавният глава акцентира и върху тероризма и насилствения екстремизъм като тревожна заплаха за мира и сигурността на планетата.

Росен Плевнелиев, президент на България
Не можем и не трябва да приемаме това за „новото нормално". Превенцията на радикализацията трябва да бъде основен елемент от реакцията на света

Образованието, опазването на културното наследство и зачитането на права на човека ще ни помогнат да се справим с причините, принуждаващи отделни хора да се присъединяват към агресивни екстремистки групи и апелира да се положат всички усилия за изкореняване на тероризма и екстремизма.

Президентът подчерта и нарастващата през последните години подкрепа на международната общност за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете при достъпа до висши ръководни позиции, включително за поста Генерален секретар на ООН.

Росен Плевнелиев, президент на България
След осем мъже генерални секретари е дошло времето способна и уважавана дама от Източна Европа да оглави ООН. България има много силен кандидат, истински лидер, с богат опит в международните отношения и с отлични умения за управление. Кандидат, който заслужава доверие и подкрепа.

По късно като домакин на официален прием за световните дипломати в ООН по повод деня на независимостта и в чест на българския кандидат за генерален секретар на организацията президентът Плевнелиев посочи, че Ирина Бокова е световен лидер, чиито неоспорими качества доказват , че българите имат самочувствието , знанията и уменията да ръководят света .

Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО и кандидат на България за поста Генерален секретар на ООН
Благодаря на моята страна, на президента, на премиера, на външния министър и на цялото правителство за подкрепата. За пореден път думите, които чух тази вечер ме карат да кажа - Гордея се, че съм българка!