Министерският съвет на Република България публикува пълния текст на годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2016 г. Пълният текст на Доклада можете да прочетете от прикачения документ по-долу.

В Доклада се посочва, че Русия представлява заплаха за националната ни сигурност и за стабилността на Балканите, което предизвика разнопосочни реакции в Парламента. Повечето политически сили обясниха написаното с членството ни в НАТО и в ЕС, както и с общата оценка на отношенията с Русия. За БСП записаното е груба грешка. Всички политически сили бяха единодушни, че не очакват написаното в доклада да влоши отношенията ни с Русия.

Следващата седмица ще гласуват Доклада за състоянието на националната сигурност

Следващата седмица ще гласуват Доклада за състоянието на националната сигурност

През следващата седмица в пленарна зала ще бъде гласуван доклада за състоянието на националната сигурност през 2016 г. Текстът вече е одобрен от Минис...

Българският доклад за национална сигурност: заплаха ли е Русия?

Българският доклад за национална сигурност: заплаха ли е Русия?

Докладът на правителството за състоянието на националната сигурност за 2016 година, в който се посочва, че Русия представлява риск за националната ни...