Пловдивското училище "Райна Княгиня" сложи край на проблема с тежките раници. Учениците от общо 11 паралелки в пети и шести клас вече имат модерни персонални шкафчета, в които могат да оставят учебници, помагала и пособия. С места за багаж и тетрадки до момента бяха обхванати само децата от първи до четвърти клас.

Пловдив

Всяко едно дете от пети и шести клас вече има свое персонално шкафче с ключ и личен номер. Ученическите шкафчета в училище "Райна Княгиня" са досущ като тези, познати ни от американските филми.

Преди да бъдат поставени новите шкафчета, раницата на шестокласничката Венета често е тежала по 8-9 кг. Сега е значително по-лека.

Венета Павлова, ученичка в шести клас: "Наистина са доста практични. В тях си оставяме папки за различните предмети, пособия за физическо, изобразително, технологии."

"Досега трябваше да си ги носиш на гърба ли тези неща?"

Венета Павлова, ученичка в шести клас: "Да."

Родителите също вече са по-спокойни, че товарът върху децата им е по-малък.

Снежана Павлова – родител на дете в шести клас: "Това беше необходимо, защото децата носят много тежки раници, и понякога това е проблем, ако те трябва да се придвижват на по-голямо разстояние до вкъщи. Те са в една такава възраст, в която растат и двигателният апарат се оформя."

Новите шкафчета са разположени на цял етаж в училището. За закупуването им не са събирани средства от родителите.

Мария Гайдарова, директор на ОУ "Райна Княгиня" - Пловдив: "Абсолютно достижимо е за едно средностатистическо училище, със средства от бюджета, без да се лишат учениците от други нужди."

Подовата настилка в коридора също е нова. Покритието е антибактериално и ергономично.