Според Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) разходната политика на правителството е много рискована.

„Като се има предвид, че се очаква сериозно забавяне на икономическия растеж догодина в цяла Европа. Ако това се случи, ще има много рязък спад в данъчните приходи. Държавата решава всяка година да вдига заплати, без да оценя струва ли си това, какви са реалните ефекти и дали ще може тези разходи в дългосрочен план да ги поддържа“, посочи Вулджев.

Според него в бюджета не се виждат опити от страна на правителството да се стимулират инвестициите в страната, а оттам и продуктивността на икономиката. Доходите са следствие на по-висока икономическа продуктивност.

Българската икономика се движи устойчиво няколко поредни години от вътрешното търсене, каза Любослав Костов – икономист от КНСБ.

"Вътрешното търсене нараства тогава, когато доходите на хората нарастват. 3,7 % очакваме ръст по експресни данни при прогнозиран 2,5. Така че тази политика на правителството има ефект, но това не означава, че бюджетът има само своите достойнства. Той има редица недостатъци от гледна точка на данъчната система, че е грях да облагаш бедните хора".

Костов посочи, че икономическият растеж трябва да е функция единствено и само за повишаване благосъстоянието на хората.