10 гишета обслужват гражданите в новия офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. Това значително облекчава както клиентите, така и служителите. От началото на годината службата работи в сградата на Прокуратурата на площад "Съединение" №3.

Пловдив

Доскоро офисът на агенцията се помещаваше в неудобна и тясна сграда, а гишетата бяха малко на брой.

Валентин Йовев - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: "Беше в стара сграда, на 5-ия етаж, без асансьор, стръмни стълби, условията не бяха добри."
Инж. Диана Добрева: "На старото място беше тясно, тъмно, без да има условия."

Сега условията са много по-различни. Гишетата са 10, има и автоматична система с номера за реда на клиентите. На ден през службата минават над 200 души."

Костадин: "Всичко се случва перфектно."
Димитър Здравков: "По-модерно, по-открито е, тук контактът е по-различен между клиент и обслужващ персонал."
Михаил Киров - изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: "Пловдив е натоварена служба и заслужава този офис, тъй като са много клиентите."

Кадастралната карта на страната е готова на 25% в електронен вид и обхваща всички големи градове - съобщи заместник- министър Валентин Йовев. И уточни, че за Пловдив тя е попълнена изцяло, а за областта - около 33-34%.