Мерки срещу фалшивите ТЕЛК-ове. Здравното министерство предлага в експертните решения да се вписва кодът по международната класификация на болестите. Той се използва от всички лекари в страната.

Кодът показва диагнозата. С него ще може да се проследи кога е поставена и какви изследвания са правени. За да се използва от лекарите в ТЕЛК се изгражда връзка между системите на Здравната каса и органите на медицинската експертиза. Пред "По света и у нас" от здравното министерство разясниха и очакваните промени на правилата, по които ще се определя степента на увреждане на хора с множество заболявания.

д-р Цветолюба Генкова - началник на отдел в Дирекция 'Медицински дейности", МЗ: Всички лица, които имат повече от 1 увреждане, като поне 2 или повече увреждания са с 50 и над 50%, при тях предвид ще се взема както водещото към процентите, на което ще се прибавят 20% от сумата на останалите съпътстващи заболявания.
Весела Одаджиева - НГИ "Системата ни убива всички": Умствените увреждания, които в комбинация с епилепсия или друг тип увреждане, които знаем, че съвсем не са маловажни. Няма да има 2 заболявания с над 50%. Тук спадат голяма част от хората с аутизъм, със Синдром на Даун, които имат нужда от подкрепа.