По-малко бюрокрация за гражданите на Европейския съюз. От днес влизат в сила нови правила за гражданите, които живеят или работят в друга държава от общността. Отпада изискването за превод и заверката на някои важни документи като актове за раждане, брак и смърт.

За кои документи още няма да се изисква легализация - вижте подробности от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова.

17 милиона души в ЕС живеят или работят в друга държава от общността. До сега те трябваше да превеждат и легализират всички документи, издадени от родната им страна.

От днес влизат в сила нови правила, които ще опростят процедурите и ще спестят на хората пари за преводи и легализации.

Дипломите и сертификатите за образователните степени не попадат под действието на регламента, но на всички, които искат да сключат брак или да започнат работа в друга държава-членка, ще бъдат спестени дълги бюрократични процедури.

Документите, които вече не трябва да се превеждат и легализират, са удостоверенията за раждане, смърт, име, брак и семейно положение, документи за осиновяване, местоживеене, националност, липса на съдебно минало и правото на дадено лице да бъде избирано в изборите за Европарламент.

С регламента се въвеждат многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на най-разпространените официални документи, отнасящи се до раждане, смърт, брак, постоянен адрес и съдебно минало.

Публичните органи могат да изтеглят и използват удостоверенията от европейския портал за електронно провосъдие - https://beta.e-justice.europa.eu