Велики умове на Ренесанса като Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте Алигери са били повлияни от идеите на богомилите. Следите, които те са оставили, бяха тема на международен форум „Българският дух в Европа през вековете”, който се проведе във Велики Преслав. Своите знания за учението включва в книгата си "Странният рицар на свещената книга" и писателят Антон Дончев.

Велики Преслав

Писането на книгата среща акад. Антон Дончев с „Тайната книга на богомилите” и разбира по какъв начин богомилството е успяло да попие в духовния живот на средновековна Европа. Още със зараждането си учението на богомилите е влязло в противоречие с официалната християнска религия.

акад. Антон Дончев: Трябва по някакъв начин да конструираме нормално знание какво представлява богомилството. Да се покаже връзката на богомилството с траките и да се задълбочи нашето знание как невероятната тракийска култура прониква в богомилството, попива в него и му дава нови измерения.

Според една от легендите, богомилското движение се заражда във втората българска столица Преслав.

проф. Хари Салман, Холандия: В ханското семейство също е имало членове, заинтересувани от учението. Има доказателства в архивите, че синът на Цар Симеон, Боян е един от основателите на Богомилското движение.

Идеите на богомилите проникнали във Византия, достигнали до Южна Франция и Италия. От тях били докоснат и Данте Алигери, който започнал да пише "Божествена комедия" на окситански.