Последните случаи на насилие срещу преподаватели в Севлиево и Малко Търново принудиха образователното министерство да вземе по-строги мерки срещу нарушителите. Те настояват да се инкриминират посегателствата срещу ученици и учители.За по-добри резултати просветното министерство организира Национална среща, посветена на сигурността в училищата. В нея се очаква да вземат участие представители на повечето държавни институции у нас.

проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката: "Не може да сложим полицай след всяко дете. Не може да сложим полицай след всеки учител да го брани. Но независимо от това, ако се вземат строги мерки те ще рестриктират по-нататъшни посегателства поне в някакъв съществен процент. След като можаха да инкриминират посегателства срещу лекари по същия начин може да се направи като специално вписване със съответните санкции и в Българското законодателство нещо, на което настоявам".