По-тежки глоби за посегателство върху паметници на културата от световно и национално значение. Предложението за 10 пъти по-висока санкция идва от председателя на Комисията по култура и медии Вежди Рашидов. Предстои второ четене на Закона за културното наследство, където поправката ще бъде разгледана и гласувана. По-строги наказания срещу фалшифицирането на произведения на изкуството обсъдиха в Министерството на културата днес. По-конкретни текстове в закона и създаване на лаборатории за експертиза са сред предложенията.

Пропуски в закона и правилата, които предотвратяват разпространението на фалшификати; малко специалисти, които да ги разпознаят и липса на лаборатории за експертиза. Проблемите бяха отчетени от представители на Министерството на културата, МВР, прокуратурата, изкуствоведи и колекционери.

Ангел Папалезов, МВР: Няма съвременна техника, няма достатъчно материали, работи се по стари методи. Така че този дефицит трябва да се запълни по някакъв начин.
Александър Трайков, Министерство на културата: Идеята е да се стигне до конкретно съгласие между правителствените и неправителствените организации във връзка с фалшифицирането на произведения на изкуството.

Последните законови промени, по предложение на председателя на комисията по култура и медии - Вежди Рашидов, предвиждат парична санкция и лишаване от свобода за фалшификаторите.

Според участниците в днешната среща, трябва да има допълнения към тях: по-високи глоби; по-конкретно определение какво е фалшификат, както и по-ясни указания за идентификация. Създаването на регистри с идентифицираните и откраднатите произведения също е сред обсъжданите мерки.

До няколко месеца работната група трябва да излезе с конкретни предложения.