Академичният съвет на Софийския университет гласува тази вечер повишаване на годишните студентски такси в някои от факултетите си. Промените ще засегнат бъдещите студенти, които ще бъдат приети наесен. Мотивите - сега таксите са по-ниски от тези в редица други университети и трябва да се подпомогне финансовото положение на Алма Матер. Против повишаването на таксите гласуваха студентите, членове на Академичния съвет, които казаха, че увеличението не е обсъждано с тях и не е наложително.

София

Повишават се таксите в 10 от факултетите на Университета. Между 100 и 120 лева скачат таксите за редовни студенти в специалностите "Японистика", "Кореистика " и "Икономика ". С по-малко, между 10 и 80 лева се повишават таксите за редовните студенти в Богословския, Историческия, Стопанския факултет, във Факултета по начална педагогика, в специалностите "Публична администрация" и "Културология" на Философския факултет и в специалност "Регионално развитие" на Геолого-географския.

В задочното обучение повишението е от 45 до 270 лева. Става въпрос за Богословския, Геолого-географския, Историческия, Философския и Факултет " Начална педагогика". Студентите, присъстващи на Академичния съвет гласуваха против повишението на таксите.

Васил Силяновски, председател на Студентския съвет на СУ: Не е имало голям дебат по темата по какъв начин, за какво и кога да бъдат изразходвани допълнителните средства от вдигането на таксите, от друга страна сме и категорично против принципната политика на това винаги, когато трябват допълнително средства те да се търсят от студентите чрез вдигане на таксите.

Някои студенти дори казаха, че с повишението образованието ще стане привилегия и, че ще се стигне до пълзящата му приватизация.

проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ: Не сме свидетели на това, че през последните седем години е правен опит да се вдигат таксите и така пълзящо са вдигани, всъщност осем години не бяха вдигани таксите до миналата година.

От Академичния съвет имаше и добра новина - шест факултета няма да повишават таксите, а в специалност "Математика" редовно обучение дори се намаляват със 160 лева. Първокурсниците приети с максимален бал в тази специалност пък няма да плащат такса.