Почасово обучение на децата в общинските детски градини прие Столичният общински съвет. Така родителите ще могат да избират, дали да оставят детето си за цял ден, или само за 3 часа в детската градина.

София

На 20-и февруари в информационната система на столичната община ще бъде публикуван и броят на свободните места за прием през следващата учебна година.

Тодор Чобанов, зам.-кмет на София
"Приемът, който се извършва по точкова система, остава същият, единствената същностна разлика между досега действащата система и е това, което имаме в момента е новата възможност, че ще имаме записване, почасово, което е едно удобство за много родители, защото и сега на много места има практиката родители да вземат децата си на обед."

Директорите ще създават необходимата система, за да може родителите, които желаят, да се възползват от тази новост.