Почина министърът на образованието в правителството на НДСВ от 2003 до 2005 г. доц. Игор Дамянов.

От 1996 до 1999 г. Дамянов е зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика". През ноември 1999 г. е избран за първи зам.-ректор на УНСС, отговарящ за учебната работа.

От март 2001 г. става директор на Центъра по публична администрация към Института за следдипломна квалификация при УНСС.