Почина професор Борис Чендов, съобщи съпругата му.

Проф. Борис Чендов е логик. Роден е през 1933г. Публикувал е главно на чужди езици, в трудни области на философията на науката, като: логика на научното познание, философия на математиката е физиката, методология на математическото моделиране, теория на неопределеността и др.

За тези му разработки е признат за академик и е избран за почетен член на чужди академии. Работил е по покана на нобелиста И. Пригожин в Белгия с грант на ЕС, участвал е в редакционни бордове на научни списания, издавани в чужбина.

Поклон пред паметта му!