Близо 53 000 дванадесетокласници ще се явят на всеки от двата задължителни зрелостни изпита в края на май.

Първата задължителна матура по български език и литература ще бъде на 21 май от 8 часа, а на 23 май в същия час ще започне и матурата по предмет по избор.

Тази година най-много зрелостници - 14 612 са избрали да се явят на матура по английски език. Вторият най - желан предмет е биологията. Над 11 000 дванадесетокласници от професионалните гимназии са предпочели, вместо втора матура в дипломата им да се запише средноаритметичната оценка от изпитите по теория и практика.

Матурите по желание са между 28 и 31 май. На тях ще се явят 888 ученици.