Докато през 2007-ма година 28% от ражданията са били с цезарово сечение, през 2017 г. те вече достигат 46 на сто. Процентите се качват плавно в последните години, а причините невинаги са медицински.

Вижте и още в репортажа на Диана Тодорова.