Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване на НСИ сред предприятията с 10 и повече заети показват, че 96.7 на сто от тях използват компютри, а при големите предприятия с 250 и повече заети относителният дял e 100 процента.

Почти половината от предприятията с 10 и повече заети (45 на сто) предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна връзка.

Почти всеки трети зает използва компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, а на 28.1 на сто от работещите е осигурен достъп до интернет. Повече от половината предприятия (51.1 на сто) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети (88.2 на сто).

Най-активни при използването на електронна търговия са големите предприятия с 250 и повече заети.