Под връх Еверест започнаха работа две метеостанции, които са най-високо разположените в света. Апаратурата е разположена съответно на 8430 и 7945 метра надморска височина.

Научната и образователна организация National Geographic Society (NG) обяви, че станциите са част от 3-месечен научен проект, който има за цел по-доброто разбиране на климатичните явления на най-високите части на Земята.

Същата експедиция иска да събере и данни за това как се отразяват промените в климата на ледниците в планинската верига Каракорум.

Според учените, глобалното затопляне разтопява тези ледници с голяма скорост.

Тежките атмосферни условия в най-високите планини на света не са дали досега възможност да бъде проучен ефекта на климатичните промени над този район на планетата.

NG пише, че апаратурата ще попълни "критични пропуски в наличните данни за системите, поддържащи живота на Земята."