В проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти се предлагат промени, според които всички аптеки ще работят по Правила за добра фармацевтична практика.

Проектът е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Досега тези задължителни изисквания се изпълняваха само от аптеките към лечебните заведения.

Предлагат се промени, с които да се облекчи процедурата по получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарства, както и за получаване на разрешение за разкриване на аптека към лечебните заведения за задоволяване на собствените нужди. С това се цели по-бързо и ефективно обслужване на заявителите на посочените дейности, което ще доведе до намаляване на административната тежест за тях, се посочва в мотивите към проекта.

С предлаганите промени се предвижда намаляване на административната тежест чрез отпадане на необходимостта Българският фармацевтичен съюз да издава хартиени сертификати за удостоверяване на членство на магистър-фармацевт.

В новите текстове се предлага и да отпаднат разпоредби, засягащи пакетирането, запечатването и описването на лекарствени продукти, предназначени за системно лечение на злокачествени заболявания, от персонала, работещ в аптеката на лечебните заведения.

Целта на предложената промяна е да се гарантира безопасността и здравето на всички, които имат досег с посочения вид лекарствени продукти, тъй като те са източник на повишена опасност от заразяване и са канцерогенни, мутагенни и повлияващи репродуктивната способност, се допълва още в мотивите към предложените промени.

Трима са задържани след полицейска акция в аптека

Трима са задържани след полицейска акция в аптека

Полицейска акция в столична аптека заради сигнал за продажба на упойващи медикаменти без рецепта. По неофициална информация трима са задържани - фарма...

Столичната полиция нахлу в аптека

Столичната полиция нахлу в аптека

Столичната полиция нахлу в аптека. След направената проверка по неофициална информация има задържани. Предполага се, че става дума за продажба на лека...