Варненското сдружение ”Семеен център - Мария” работи активно за социализиране на хора с интелектуални затруднения. Наскоро тук приключи проект, по време на който семейства на младежи с умствени проблеми бяха обучавани как да подкрепят децата при вземане на решения.

Варна

Целта на проекта „Живот в общността – нови възможности“ е да даде шанс на хората с интелектуален дефицит за пълноценен живот , а мярката поставяне “под запрещение” да остане в миналото.

Галя Койчева - председател на УС на сдружение ”Семеен център - Мария” - Варна:
"Една много страшна дума и мярка, която стои като определение, щом си с увреждане, ти ще бъдеш забранен, запретен. И затова днес много малко хора с интелектуални затруднения могат да стана сутринта и да направят своя избор например дали да отидат на работа."

Промяната на нагласите на обществото към младежите с интелектуален дефицит е първата стъпка, която трябва да бъде направена, за да водят те по-пълноценен живот. Това е и една от основните цели на проекта на “Семеен център - Мария” във Варна.

Галя Койчева - председател на УС на сдружение ”Семеен център - Мария” - Варна:
“Много малко хора в обществото си дават сметка, че има много други членове на обществото, които не могат да направят своя избор, и те трябва да бъдат подкрепени във важни решения за техния живот.“