Близо 5 милиона лева ще вложи общината в Кюстендил за подобряване на градската среда. Парите се отпускат по Оперативна програма “Региони в растеж”, а проектът трябва да бъде завършен до две години.

Кюстендил

Предвижда се да бъде променено пространството по поречието на реката, както и паркът в района на Художествената галерия в Кюстендил. Ще бъдат изградени нови зони за отдих, паркове и детски площадки. Предвижда се още да бъде поставено и енергоспестяващо осветление, както и видеокамери за наблюдение, за да се осигури и по-голяма безопасност на посетителите на парковете през нощта.