8,8 млн. швейцарски франка ще струва проект за изграждане на площадки за временно съхранение и третиране на опасни битови отпадъци като лекарства, бои, лакове и др. Договорът за тяхното изграждане беше подписан днес в министерството на околната среда и водите.

85 % от финансирането е осигурено от Швейцария, а 15 % е от българска страна.

Площадките ще бъдат изградени в 5 български общини, които в последствие ще обслужват още 17. Така ще бъдат обхванати 360 000 жители, на разположение на които освен площадките, ще има и мобилни пунктове за събиране на опасните битови отпадъци. Проектът е със срок май месец 2019 година. Швейцария ще подпомогне и още едно начинание. Предстои стартирането и на проект за третиране на пестициди.