План за действия по приемане на законите за хората с увреждания подписаха майките от инициативата 'Системата ни убива" заедно с националнопредставителните организации, омбудсмана и министрите на финансите и социалната политика.

От януари 2019 г. хората с увреждания ще получават финансова помощ, обвързана с линията на бедност, вместо и интеграционни добавки. От април ще започне изготвянето на комплексни индивидуални оценки на потребностите. А от септември част от хората с увреждания ще имат право на лична помощ до 168 часа на месец. Майките на деца с увреждания обаче заявиха, че утре ще протестират пред Министерския съвет.