Показателите за качеството на въздуха в Карлово са в норма, показват данните на РИОСВ. Според измерванията, които общината поръча след пожара в депото за твърди битови отпадъци на 21 август, няма превишения на замърсяване.

Карлово

© Архив

От началото на мониторинга до момента отчетените стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) са 19,5 µg/m3 при алармен праг 50 µg/m3., на серен диоксид - 4 µg/m3 (при допустими 350 µg/m3), на азотен диоксид – 11,5 µg/m3 (при допустими 200 µg/m3) и на въглероден оксид – 0,3 mg/ m3 (при допустими за 8 часа 10 mg/ m3).

Пожар горя на сметището в Карлово

Пожар горя на сметището в Карлово

Пореден пожар в депо за битови отпадъци - този път в Карлово. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня. Той вече е овладян, но все още на места има...