Ученически бележници отпреди 60 години показва историко-етнографската сбирка на училището в санданското село Дамяница. Колекцията от оригинални и ценни експонати се създава в продължение на 20 години в учебното заведение, което е едно от най-старите в района и тази година отбеляза своя 100-годишен юбилей.

Идеята за създаване на етнографска и историческа сбирка в Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" е на Стефка Марковска-преподавател по "История и цивилизация". Сред ценните експонати са ученически бележници отпреди десетилетия.

Стефка Марковска, преподавател по "История и цивилизация": Най-старата ученически книжка qкоято имаме е от 1946-47 година, тя е на Лоза Галева, тогава тя е била ученичка във втори клас на Левуновска народна прогимназия. Интересното е, че тогава са изучавали телесно възпитание, което прави впечатление на децата- това е физическо възпитание.

Оригиналният бележник на бивша ученичка от 5 клас дава още знания за родното ни образование.

Стефка Марковска, преподавател по "История и цивилизация": Това е бележник на Верка Стоилова 1957-58 г., изучавало се е предмет шах тогава.

Непрекъснато сбирката се обновява с нови предмети, археологически находки, книги, сборници и учебници. В нея е подредена и колекцията от български и чуждестранни монети и банкноти.