Ежегодно сивата иконимика в България генерира около 30 милиарда лева като заема 30% от общия дял на икономиката. Дялът на българите, които работят недеклариран труд е 16 % или 500 000 души. Данните са на Световната банка и Международната организация на труда и бяха оповестени от президента на КНСБ Пламен Димитров.

Средното равнище на сивия сектор за всички страни в ЕС съюз е 18%. Икономиката на Общността губи по около 25 милиарда годишно, а в световен мащаб заетите в сивата икономика са 60% или около 2 милиарда души.

КНСБ: ​Делът на сивата икономика в България е около 30%

КНСБ: ​Делът на сивата икономика в България е около 30%

Делът на сивата икономика в България е около 30%, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров на конференция "Неформална икономика и недеклариран труд - межд...