Всеки гражданин вече ще може да използва повече от 190 държавни административни услуги чрез мобилно приложение. Трябва обаче да има така наречения облачен електронен подпис.

Не се притеснявайте! Можете да използвате държавните услуги напълно отдалечено. Без опашки и от всяка точка на света.

Николай Минев - Директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост": Иска се моя електронен подпис, аз кликам да продължа, подписва се дадения документ с електронния ми подпис и се връчва на съответната администрация автоматично. Без да ме интересува адреса на деловодството на дадената администрация.

Така онлайн всеки може например да кандидатства за социална помощ, да подава документи в Агенцията по заетостта, КАТ, НАП или просто да провери кои институции използват данните му и защо. В някои общини дори може да си смени адресната регистрация през телефона. Има и услуга "Профил на човек с увреждания", където може да се проследи цялото здравно досие.

Атанас Темелков - председател на ДАЕУ: Има над 5 милиона и половина граждани, които притежават мобилен интернет. Да ги направим реални участници в системата за електронно управление.

По два начина можем да се сдобием с е-подпис. Да отидем в офиса на някоя от 5-те частни компании, които предоставят такива услуги или дистанционно, снимайки себе си и личните си документи през телефона. Засега има около 400 000 издадени електронни подписа, казва председателят на агенцията. Две от дружествата вече въвеждат и новия облачен е-подпис, чрез който всички услуги са достъпни през телефона. Самото издаване на такъв подпис е безплатно, но използването му се заплаща, като цените зависят от дружествата.

Атанас Темелков - председател на ДАЕУ: Надявам се, че цените към настоящия момент ще бъдат понижени значително, когато към предоставянето на облачни услуги се присъединят и други компании

Голямата цел на агенцията е до 5 години всеки гражданин да общува с държавната администрация изцяло по електронен път.